Privacyverklaring

Voorwerp
De voorliggende privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze websites, diensten of producten en welke de rechten zijn waarover u beschikt als gebruiker en/of klant.
Al de gegevens van deze website worden verwerkt door ICASA GROUP NV en is gevestigd in Diepenbeek met ondernemingsnummer 0462 158 280 .

Goedkeuring
Door gebruik te maken van onze websites, diensten of producten aangeboden door ICASA Group, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hieronder beschreven doeleinden.

Welke gegevens?
ICASA Group verwerkt persoonsgegevens waaronder identificatiegegevens en beroepsinformatie. In specifieke gevallen kunnen er bijkomende gegevens gevraagd worden zoals financiële gegevens. Onze webserver herkent ook automatisch uw IP-adres en/of domeinnaam indien u onze websites bezoekt.

Doeleinden
ICASA Group zal de ontvangen informatie verwerken om een contract te kunnen aangaan en om contractuele- en wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen. ICASA Group zal de persoonsgegevens ook gebruiken voor directe marketing.

Rechtsgronden
ICASA Group zal de ontvangen persoonsgegevens verwerken op basis van één van de onderstaande rechtsgronden:

  • Het sluiten en het uitvoeren van een contract;
  • De expliciete toestemming van de betrokkene;
  • De wettelijk verplichting om de gegevens te verwerken op basis van het fiscaal-, arbeids-, en socialezekerheidsrecht;
  • Het gerechtvaardigd belang, waarbij het verwerken van de persoonsgegevens noodzakelijk is in het kader van de rechtmatige belangen van ICASA Group of van een derde en dit weegt zwaarder op dan tegen de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden rond de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkene.


Wie zal uw persoonsgegevens kunnen gebruiken?
ICASA Group gebruikt de ontvangen informatie enkel voor intern gebruik in het geval van directe marketing. 

De gegevens kunnen echter wel worden doorgegeven aan derden zoals dienstverleners, onderaannemers en betrokken organisaties voor het vervullen van opdrachten,  het uitvoeren van overeenkomsten of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Enkel strikt noodzakelijke informatie die vereist is voor de dienstverlening wordt meegedeeld. 

Minderjarigen
ICASA Group hechten groot belang aan de bescherming van de privacy van kinderen. Het is niet onze bedoeling om persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 18 jaar te verzamelen. Als uw kind informatie heeft verstrekt zonder uw toestemming en u wenst deze te laten verwijderen, kan u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bewaartermijn
ICASA Group bewaart de persoonsgegevens voor een termijn die beperkt is tot de duur die noodzakelijk is voor de doeleinden.

Beveiliging
ICASA Group heeft de passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Rechten betrokkene met betrekking tot persoonsgegevens
U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan. 
U heeft het recht tot inzage in uw persoonsgegevens en eveneens hiervan een kopie te ontvangen. 
Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet correct zijn, heeft u het recht deze te verbeteren. 
U kunt ICASA Group vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen of louter in beperkte mate te verwerken.

Gelieve hiervoor contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Cookies
ICASA Group maakt gebruik van functionele, statistische en analytische cookies. Zie onze cookie policy voor meer informatie.
 
Klacht 
Indien u van mening bent dat ICASA Group uw persoonsgegevens verkeerd of onrechtmatig heeft verwerkt, gelieve ons dan te contacteren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In ieder geval heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. 
 
Wijziging
ICASA Group kan te allen tijde zijn privacyverklaring wijzigen. Bij iedere wijziging houden wij u via de website op de hoogte. 
 
Contact
Bij vragen over de privacyverklaring kunt u ons steeds bereiken op het volgende adres:
 
ICASA Group
Wetenschapspark 23
3590 Diepenbeek
 
Of via
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.